Nadzor

NADZOR

Naši ovlašteni inženjeri nadziru izvođenje svih vrsta hidrotehničkih građevina (brane, nasipi, kanali, lučke građevine i dr.), prometnih građevina (ceste i autoceste, željeznice i zračne luke), industrijskih objekata te svih specijalističkih geotehničkih radova(temeljenja, zaštite iskopa, sanacije klizišta i sl.). Osim stručnih nadzora provodimo tehnološke nadzore kontrole kvalitete nad zemljanim građevinskim radovima.
Usluga nadzora nad građenjem uključuje:

 • Osiguranje usklađenosti građevine s prostornim planovima, zakonima i propisima
 • Osiguranje zahtijevane razine kvalitete
 • Praćenje napretka građevinskih radova
 • Prihvaćanje izvedenih radova
 • Odobravanje izvođenja naredne faze radova
 • Izvještavanje o nedostacima ili nepravilnostima i predlaganje mjera za postupanje
 • Provjera i odobrenje izvedenih količina radova i ugrađenog materijala
 • Provjera i prihvaćanje provedenih ispitivanja kvalitete materijala i opreme
 • Praćenje vremenskog plana
 • Izrada završnog izvještaja za potrebe postupka ishođenja uporabne dozvole izgrađene građevine
 • glavni nadzorni inženjer
 • nadzorni inženjer
 • geotehnički nadzorni inženjer
 • tehnološki nadzor za zemljane radove
 • tehnološki nadzor za specijalističke geotehničke radove
REFERENCE

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava