The cart is empty

Krstić Slobodan

Slobodan Krstić - dipl.ing.geod.

Tel. +385 1 60 50 055 / 408

Mob. +385 98 18 29 001

E-mail. slobodan.krstic@geokon.hr

  • CURRICULUM VITAE
  • LinkedInUpoznat i suglasan s izjavom o privatnosti i sigurnosti

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava