Nadzor

Proveden je stručni i geotehnički nadzor nad radovima na izgradnji i opremanju desnih tunelskih cijevi tunela Tuhobić, tunela Vrata i tunela Hreljin.

Glavni i izvedbeni geotehnički projekt rekonstrukcije i dogradnje čvora „Ivanja Reka“ obuhvaća:

Tijekom pojave velikih voda u slivu rijeke Save u svibnju 2014. godine došlo je do proboja i odrona nasipa u naselju Račinovci, koje je bilo potrebno hitno sanirati. Provedeni su geotehnički istražni radovi i izrađena je projektna dokumentacija. Rekonstrukcija nasipa je izvedena u periodu lipanj 2014. do rujan 2015. godine.

Tijekom izgradnje HE Lešće 2007., 2008. i 2009. g. proveden je geotehnički i geološki konzalting koji je obuhvatio branu, slapište, strojarnicu, energetski tunel i injekcijsku zavjesu hidroelektrane te most Ribnjak i most Dobra.

Srpanj 03, 2006
Djelatnost NADZOR

Čvor Kosnica

Na autocesti Bregana - Zagreb – Lipovac, dionica Buzin – Ivanja Reka izveden je čvor Kosnica, te je vršen kompletni stručni i tehnološki nadzor nad izgradnjom čvora.

Nadzorom su obuhvaćeni slijedeći radovi:

1) izgradnja nasipa od lokalnog glinenovito prahovitog materijala,

2) izrada zaštite građevne jame za izgradnju ustave 

3) izgradnja ustave

Na autocesti Zagreb – Split, na dionicama III C1 Jezerane – Žuta Lokva i interregionalni čvor Žuta Lokva, te III C2 Žuta Lokva - Ličko Lešće u sklopu radova nadzora nad izgradnjom izvršen je tehnološki nadzor nad zemljanim radovima i stručni geotehnički nadzor.

Državna cesta D-301  Novigrad – Ponte Portone, dionca od čvora Nova Vas do Ponte Portona u dužini » 11,10 km povezuje Istarski ipsilon sa sustavom prometnica u unutrašnjosti Istre. 

Značajnjiji objekti: vijadukt u st. km 8+268, most u km 9+015.

Funkcija retencije je zaštita od velikih voda i poplava u donjem toku potoka Gradne, posebno na kritičnoj dionici prolaza kroz izgrađeni centar Samobora. 

Stranica 1 od 2

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava