Nadzor

Djelatnost NADZOR

Tehnološki nadzor izgradnje desnoobalnog Savskog nasipa na području Samoborskog Otoka

Prvo je izvedena potporna zona nasipa od šljunkovitog materijala. Nakon završetka ove faze postavljen je vodonepropusni uzvodni materijal – bentonitna mambrana koja je sidrena na kruni nasipa potporne zone i u uzvodnoj nožici nasipa. U trećoj fazi izvedeno je nasipavanje zaštitnog sloja na postavljenu bentonitnu membranu. Ovaj zaštitni sloj izveden je kao i potporna zona od šljunkovitog materijala u slojevima uz zbijanje.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava