Projektiranje

Djelatnost PROJEKTIRANJE

Rekonstrukcija i dogradnja čvora „Ivanja Reka“ na autocesti A3 Zagreb - Lipovac

Glavni i izvedbeni geotehnički projekt rekonstrukcije i dogradnje čvora „Ivanja Reka“ obuhvaća:

 

1) rekonstrukciju i dogradnju čvora "Ivanja Reka",

2) izgradnju čvora "Otok Svibovski",

3) izgradnju novog prijelaza "Hrušćica".

U glavnom projektu su provedeni proračuni: analize nosivosti i stabilnosti, analize konsolidacije i analize slijeganja nasipa na poboljšanom i nepoboljšanom temeljnom tlu te proračuni nosivosti i slijeganja pilota na kojima su temeljeni mostovi i nadvožnjaci.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava