Projektiranje

Djelatnost PROJEKTIRANJE

Izgradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska

Idejni, glavni i izvedbeni geotehnički projekt Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska obuhvaća:

 

1) izgradnju kanala površinske odvodnje,

2) izvedbu 6 građevnih jama u širokom iskopu,

3) izgradnju 18 objekata UPOV-a,

4) izgradnju nasipa za obranu od poplava.

U glavnom projektu su provedeni proračuni: analize nosivosti i stabilnosti, analize konsolidacije i analize slijeganja svih građevina i nasipa, analize stabilnosti na uzgon svih građevina te proračuni nosivosti vlačnih pilota za osiguranje stabilnosti na uzgon.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava