Tvrtka

O TVRTKI

Geokon-Zagreb d.d. je poslovni subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. Brojem 1-46304. Tvrtka je registrirana od nazivom Geokon – Zagreb dioničko društvo za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu.

Osnovni predmet poslovanja su:

 • izrada projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja,
 • vodoistražni radovi i drugi hidrogeološki radovi – hidrogeološka istraživanja,
 • istraživanje i razvoj u građevinarstvu,
 • stručni poslovi prostornog uređenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje,
 • izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave,
 • projektiranje,
 • geotehnička istraživanja,
 • stručni nadzor nad građenjem,
 • izrada stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola za građevine niskogradnje,
 • tehničko ispitivanje i analiza,
 • stručni poslovi zaštite okoliša,
 • istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,
 • izrada procjene opasnosti, istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda RH

 

Geokon-Zagreb d.d djeluje kroz dva operativna odjela:

 • KONZULTANTSKI ODJEL – 29 zaposlenika
 • ODJEL ISTRAŽIVANJE – 20 zaposlenika

Tvrtka posjeduje vlastitu poslovnu zgradu u Starotrnjanska 16a, veličine oko 900 m2 u sklopu koje je smješten akreditirani laboratorij s opremom za ispitivanja. Tvrtka posjeduje vlastitu opremu za terenska istraživanja i „in situ“ ispitivanja te mjernu opremu za tehnička promatranja. Tvrtka je opremljena visoko standardnom vlastitom informatičkom opremom i stručnim računalnim programima.

LJUDSKI POTENCIJAL

 • 1 stručni prvostupnik poslovne informatike

U zajedničkim poslovima rade 3 zaposlenika

Od posebnih ovlaštenja naših inženjera ističemo:

 • 15 ovlaštenih inženjera HKIG,
 • 2 ovlaštena revidenta za mehaničku otpornosti i stabilnosti konstrukcija
 • 3 koordinatora I i II zaštite na radu.
 • 1 ovlašteni voditelj projekta po IPMA (level C)

Trenutno je u tvrtki zaposlen jedan djelatnik s titulom doktora znanosti (Prof. dr. sc Leo Matešić, dipl.inž.građ) koji je ujedno zaposlen i na Građevinskom fakultetu u Rijeci gdje održava nastavu iz područja Geotehnike.

Pet zaposlenika pohađa doktorski studij, a dva zaposlenika diplomski studij.

Zaposlenici Geokon-Zagreb d.d su članovi i aktivno rade u upravljačkim tijelima:

 • Hrvatske komore inženjera građevinarstva
 • Hrvatskom geotehničkom društvu
 • Hrvatskom društvu za velike brane
 • Hrvatskom inženjerskom savezu
 • Društvu građevinskih inženjera Zagreba

Tvrtka, kao član Hrvatskog zavoda za norme (HZN-a) potiče zaposlenike da kroz aktivan rad u tehničkim odborima i pododborima sudjeluju u normiranju proizvoda i usluga u području građevinarstva.

 

INFORMATIČKA OPREMA

Radna mjesta opremljena su suvremenom računalnom opremom (38 stolnih računala i 21 prijenosno računalo), a mrežna povezanost osigurava se putem 2 Rack serverska računala i 4 file servera. Od ostale informatičke opreme u radu se koriste 3 plotera A0, 1 ploter A1 te 2 color laserska korporativna printer/skener A3.

RAČUNALNI PROGRAMI

Praćenjem suvremenih trendova u područjima svojih djelatnosti, stručni timovi koriste priznate računalne programe

 • Plaxis 2D Flexible first migration fee to flexible licence 2014-2015
 • Geo-Slope
 • GGU-Retain
 • GGU-Footing
 • Allpile
 • Asphalatos
 • Tower
 • Potporni zid – software za proračun potpornih zidova
 • Symantec Norton Antivirus
 • Autodesk Autocad Land Development Desktop
 • Autodesk Autocad
 • Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2013 SLM
 • CGS Plus Infrastructure Suit
 • ESRI ArcView GIS
 • BricsCad Intellicad
 • Grapher
 • Surfer
 • QuickSurf
 • Voxler
 • Strater
 • Dynamic Probing
 • CPT-Log
 • CPT-Pro
 • Aquifer Test Pro
 • Corel Graphic Suite
 • Abby Fine Reader OCR
 • Smart Draw
 • Fides - paket aplikacija
 • Adobe Acrobat
 • Oskult – vlastito razvijeni software za obradu podataka
 • MS Windows Server CAL 2003 English OPEN No Level User CAL
 • MS Windows Server Standard 2003 R2 English No Level
 • MS Windows Small Business Server CAL 2003 English OPEN No Level 5 User CAL
 • MS Open Value Subscription za MS Office Professional Plus All Lng License/Software Assurence Pack OpenValue 1 Licence No Level Enterprise 1 Year

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava