Povijest tvrtke

POVIJEST TVRTKE

Tvrtka Geokon-Zagreb je osnovana 22.04.1991., kada je stvorena mala tvrtka sa 5 zaposlenika, a 2008. godine tvrtka postaje dioničko društvo.

 

ZNAČAJNIJI DOGAĐAJI I DATUMI

1991. Osnivanje tvrtke pod nazivom Geotehničke konstrukcije d.o.o. i prvi ugovor: Nadzor nad izgradnjom brane Lagvić
1993. Novi Ugovor o osnivanju usklađen sa Zakonom o trgovačkim društvima. Društvo mijenja ime u Geokon-Zagreb d.o.o.
1994-1996. Nadzor nad sanacijom brane Peruča
1995. Odlukom osnivača povećanje temeljnog kapitala Društva na 24.700,00 kn. Preseljenje na današnju lokaciju Starotrnjanska 16a
1997. Novi društveni ugovor – širenje djelatnosti
1998. Izgradnja vlastitog poslovnog prostora i osnivanje laboratorija
2000. Novi društveni ugovor. Povećanje temeljnog kapitala društva na 100.000,00 kn
2003. Reorganizacija tvrtke i početak primjene sustava upravljanja kvalitetom
2004. Certifikat upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000 za djelatnost projektiranje i nadzor
2005. U laboratoriju je u primjeni sustav upravljanju kvalitetom laboratorija
2006. Povećanje temeljnog kapitala Društva, Akreditacija laboratorija za ispitivanja odabranih svojstava tla prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2004.
2007. Povećanje temeljnog kapitala društva na 1.000.000,00 kn
2008. Preoblikovanje Društva u dioničko društvo. Izdano 60.000 redovnih i 40.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn.
2009. Certifikat upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2008 za geotehnička istraživanja i ispitivanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu
2010. Certifikat upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 14001:2004 za djelatnosti geotehnička istraživanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu
2010. Certifikat OHSAS 18001:2007 za djelatnosti geotehnička istraživanja, projektiranje, nadzor i tehnička promatranja u građevinarstvu
2013. Dopunjen statut društva te proširena djelatnost
2014. Odlukom Skupštine društva povećan temeljni kapital na 2.748.720,00 kn. Vlasništvo društva je raspodijeljeno na ukupno 40.791 redovnu dionicu i 27.927 povlaštenih dionica. Nominalna vrijednost dionice je 40,00 kn.
2016. Odlukom Skupštine društva povećan temeljni kapital na 4.123.080,00 kn. Vlasništvo društva je raspodijeljeno na ukupno 40.791 redovnu dionicu i 27.927 povlaštenih dionica. Nominalna vrijednost dionice je 60,00 kn.

Poduzeće za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu

Starotrnjanska 16 a, 10 000 Zagreb

+385 1 60 50 055

info@geokon.hr

Intranet prijava